Десислава Михайлова – председател –РС Варна 0896697223
Галина Странджева - изпълнителен секретар – РС Разград 0888977550

 

Пощенска кутия на асоциацията

   basv1@abv.bg