Брой първи на списание "Правна трибуна" за 2012 г. е посветен изцяло на Националната кръгла маса "Имотни измами" проведена на 17 юни 2011г.


Желаещите могат да си поръчат списанието в библиотеката на Съюза на юристите в България 02/9813035 Наташа Славева