БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
НАЦИОНАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДИИТЕ ПО
ВПИСВАНИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Акценти

Обучение
на съдии по вписванията 2010

повишаване квалификацията на съдиите по вписванията с оглед приложението на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър и възможностите на Интегрираната информационна система на имотния регистър, както и приложението на частта „Охранително производство” по новия Гражданско-процесуален кодекс.
повече...

Акцент 2 повече...

Акцент 3 повече...

Акцент 4 повече...

Акцент 5 повече...

Акцент 6 повече...

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

 

За да станете редовен член на Национално професионално сдружение на съдиите по вписванията в Република България
“Българска асоциация на съдиите по вписванията”,
съгласно чл. 5.1 от Устава, следва да изтеглите и попълните настоящата молба, като я подпишете саморъчно:
*Молба за членство*

Към молбата следва да приложите уведомително писмо за внесена встъпителна вноска в размер на 20 лв., съгласно чл. 25.5 от Устава и протоколно решение на Учредително събрание от 03.11.2007г., по следната банкова сметка:

IBAN: BG19 UNCR 7000 1501 0072 16
BIC: UNCRBGSF
"УниКредит Булбанк" - АД, София
Българска асоциация на съдиите по вписванията
БУЛСТАТ: 147225880
Председател - Десислава Михайлова

Годишната членска вноска е в размер на 60 лв., съгласно чл. 25.5 от Устава и и протоколно решение на Учредително събрание от 03.11.2007г., която се заплаща на две равни части в размер по 30 лв., съответно в срок до 30 юни и до 31 декември на годината.
Попълнената молба, ведно с приложенията следва да донесете лично или изпратите по пощата или куриер на адреса за кореспонденция на


Справка членски внос

Българска асоциация на съдиите по вписванията

гр. Варна, ПК 9000,
бул. “Осми Приморски полк” № 54, ет.3
Десислава Михайлова
Председател на “Българска асоциация на съдиите по вписванията”


 

WebHosting free.bg
Site creator&Web design: Димитър Каранедев

site admin: Николай Иванов
©2010 БАСВ
Начало
Всички права запазени.Copyright © 2010